Dzisiejsza data: 24-sty-21
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Galeria Handlowa MŁOCINY Warszawa

Rotunda Warszawa

Laboratorium centralne firmy DIAGNOSTYKA.PL w Warszawie

Dom Studencki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Warszawa

Grand Hotel ***** Tiffi w Iławie

Hygge Mokotów, Warszawa

Business Garden Warszawa II ETAP

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Hotel **** Natura Mazur

Sala operacyjna

Multimedi Busines Center Kraków

Osiedle Margerytka

Osiedle mieszkaniowe Park Leśny Rembertów

Zespół szkół Ursus

Radioterapia Otwock

Osiedle Nowy Raków Warszawa

Apartamenty Raków

Osiedle mieszkaniowe "Przy Woronicza"

My Bemowo Batalionów Chłopskich

Budynek mieszkalny Kruszewskiego 2

Osiedle "Przy Woronicza" w Warszawie


 Firma z zasadami

Firma istnieje od 2003 roku. Rozwija się dość prężnie - początek stanowiła jednoosobowa działalność gospodarcza, obecnie stała kadra to 16 osób, oraz 3 osoby współpracujące z biurem. Trzon stanowi pięciu kierowników zespołów projektowych do których dołączani są asystencji w liczbie niezbędnej do zaprojektowania konkretnego obiektu (stosownie do wielkości, zakresu i skomplikowania obiektu). W razie konieczności zespoły są łączone ze sobą.

O szerokim zakresie działalności świadczą wykonane do tej pory projekty ZAPRASZAMY DO DZIAŁU PROJEKTY.  Znaczna część z nich jest już zrealizowana lub jest w trakcie realizacji. W wielu projektach uczestniczyliśmy od wstępnych koncepcji projektowych do odbiorów końcowych.
NASZE NAJNOWSZE PROJEKTY

Kilkanaście znanych firm i instytucji zaufało nam i powierzyło projektowanie instalacji dla swoich obiektów. Zaufaj nam i TY – projektujemy bezpieczne i nowoczesne instalacje.

Prowadzimy nadzory autorskie i inwestorskie.

Firma zajmuje się projektowaniem instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych, w pełnym zakresie i dla wszystkich typów obiektów. Wykonujemy również projekty przyłączy, sieci i linii niskiego, oraz średniego napięcia, teletechnicznych kanalizacji kablowych i innych instalacji zewnętrznych. W zakres instalacji elektrycznych wchodzą wszelkie instalacji niskiego napięcia wymagane dla obiektów typu: biurowego, handlowego, magazynowego, przemysłowego, mieszkaniowego, użyteczności publicznej, obiekty sportowe i służby zdrowia. W zakresie instalacji teletechnicznych projektujemy: systemy sygnalizacji pożarowej, dźwiękowe systemy ostrzegawcze, instalacje kontroli dostępu, alarmowe i dozorowe CCTV, instalacje przyzywowe, domofonowe,
radiowo-telewizyjne i satelitarne, telefoniczne i komputerowe, detekcji tlenku węgla i LPG, oraz inne niskoprądowe.

W zakresie swoich usług oferujemy również sporządzanie kosztorysów, oraz specyfikacji wykonania i odbioru robót. Przygotowujemy także ekspertyzy budowlane w zakresie instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych i charakterystyki energetyczne budynków.

Współpracujemy z wieloma firmami wykonawczymi świadcząc usługi na ich rzecz, ewentualnie posiłkując się ich wiedzą i doświadczeniem praktycznym. Firma na stałe współpracuje również z dwoma niezależnymi projektantami na zasadach wymiany wiedzy technicznej, konsultacji, oraz optymalizacji przyjmowanych rozwiązań technicznych i weryfikacji wszystkich projektów.

Posiadamy wszelkie kwalifikacje do projektowania instalacji będących w zakresie naszej działalności.
Część kadry osobowej posiada również licencje pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia, większość  świadectwa kwalifikacyjne D i/lub E . Właściciel firmy posiada tytuł rzeczoznawcy budowlanego, oraz pełne uprawnienia budowlane w zakresie projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Swoje doświadczenie zdobywał u boku doświadczonych projektantów jako asystent, a potem kierownik jednej z pracowni projektowych.

Dbamy o poszerzanie naszej wiedzy uczestnicząc w sympozjach dotyczących tematyki energetyki, ochrony przeciwpożarowej, ochrony mienia, oraz we wszelkich szkoleniach organizowanych przez producentów i wytwórców, a także stowarzyszenia branży elektrycznej. Posiadamy przeszkolenia w dziedzinie okablowania strukturalnego, instalacji SSP, DSO, CCTV, SSWiN i innych instalacji teletechnicznych, oraz branży energetycznej takich firm jak: G-CONNECT, R&M, C&C Partners, ADT, Samsung, BOSCH, ESSER,  KRONE, REHAU, OBO BETTERMAN, Schrack, Legrand, Schneider Electric, Baks, Arot, HAGER-POLO, GIRA, oraz wielu innych.

Działamy przede wszystkim na zlecenie Architektów, ale również na bezpośrednie zlecenie firm, osób prywatnych, oraz wykonawców. Kilka znanych firm i instytucji zaufało nam i powierzyło projektowanie instalacji dla swoich obiektów. Współpracujemy z firmami i instytucjami, których wizerunek jest ogólnie znany: QUMAK, OPTIMUS S.A., SANYO, Kapsch, DELTA POWER, Statoli, Tchibo, ASTER, GRYCAN, Lukullus, Kodak, Develey, KOMFORT, Schrack, Zara, Marks@Spencer, H&M, Delta Sport, SMYK, EMPiK, Akademia Medyczna w Warszawie, Politechnika Warszawska, PGNiG, Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie, Instytut Genetyki PAN, NIK, Tesco, Carrefour, Decathlon, Dom Development, Budimex Nieruchomości, PKO S.A., Lukas Bank, Raiffeisen Bank, Millennium Bank, ING Bank, Mitex, City Bank Handlowy, Toyota, Shell, Allenord.

Od wielu z nich otrzymaliśmy REFERENCJE z których jesteśmy dumni.

Przygotowane przez nas projekty opracowane są z pełną rzetelnością i profesjonalizmem, są zgodne z Polskimi Normami, aktualnymi przepisami i najnowszą wiedzą techniczną. Gwarantujemy ich jakość - są weryfikowane przez wysokiej klasy projektantów oraz posiadają wszelkie niezbędne uzgodnienia. Przygotowujemy pełne dokumentacje projektowe zawierające: projekty, przedmiary, kosztorysy oraz specyfikacje wykonania i odbioru robót.

Z racji na fakt wykonywania dokumentacji również dla obiektów na terenie Niemiec, Rosji, Ukrainy, Czech, Słowacji i Węgier istnieje możliwość przygotowania  dokumentacji w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim, czeskim lub węgierskim.

Duże doświadczenie zawodowe projektantów i bardzo duża obsada kadrowa pozwala nam zająć się w zasadzie każdym projektem.

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY

W pracowni istnieje program pomoc dla studentów chcących odbyć praktyki zawodowe.
W miarę możliwości zapewnienia osoby kierującej praktyką i stanowiska pracy przyjmujemy każdego zainteresowanego. Część z naszych pracowników została u nas do dalszej współpracy zaczynając od praktyk zawodowych.

Od strony prawnej posiadamy wsparcie ze strony Kancelarii Prawnej zobowiązanej bronić naszych praw autorskich jak i dopilnować płynności finansowej.
Pracownia posiada polisę OC od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania usług projektowych z pełną obsługą ze strony Brokera Ubezpieczeniowego.

Pracujemy wyłącznie na legalnym oprogramowaniu - posiadamy 14 stanowisk pracy wyposażonych w profesjonalny sprzęt komputerowy wyłącznie z certyfikowanym oprogramowaniem ©Microsoft, Autocad, ZW Cad i Norma.

 


NASZ ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

 
Właściciel firmy:  

mgr inż. Piotr Wudarczyk

Absolwent Elektro-Mechanicznych Zakładów Naukowych im. Marcina Kasprzaka i Politechniki Warszawskiej (specjalność sieci i systemy elektryczne i elektroenergetyczne).
Praktyka zawodowa od 1996 roku od stanowiska asystenta projektanta, poprzez kierownika pracowni, aż do założenia własnej pracowni projektowej.

Tytułu rzeczoznawcy budowlanego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

Świadectwo Kwalifikacyjne D i E.

Licencja pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

Ukończony kurs Polskiej Izby Systemów Alarmowych dla projektantów elektronicznych systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4 / norma obronna.

Certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej.

Ukończony kurs dla projektantów instalacji wykrywania i sygnalizacji pożaru zorganizowany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa i Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej.

Poświadczenie bezpieczeństwa osobowego z dostępem do informacji niejawnych objętych klauzula "POUFNE".

Ukończone szkolenie w zakresie ochrony informacji niejawnych.

Ukończony kurs dla projektantów w zakresie instalacji teletechnicznych organizowany przez
Siemens Building Technologies Oddział „CERBERUS”.

Ukończony kurs ESSER Honeywell Life Safety dla projektantów w zakresie projektowania
systemów SSP i DSO.

Świadectwo ukończenia szkolenia projektowego – sterowanie stałych urządzeń gaśniczych
ESSER 8010.

Świadectwo ukończenia szkolenia projektowego – Dźwiękowy System Ostrzegawczy
VARIODYN D1.

Świadectwo ukończenia szkolenia projektowego – Systemy Sygnalizacji Pożarowej ESSER 8000 / IQ8Control/FlexES Control.

Certyfikat projektanta systemu okablowania strukturalnego G-CONNECT.

Certyfikat projektanta systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru ADT Zettler Expert MX/ZX.

Autoryzowana licencja projektanta systemów okablowania strukturalnego SCHRACK NET HSE.

Certyfikat projektanta systemów okablowania strukturalnego R&M freenet.

Certyfikat projektanta systemów okablowania strukturalnego ADC KRONE PromiseNET.

Certified Leviton Designer.

Hubbell’s Certification Traning – certyfikat hubbell Premise Wiring, projektowanie I pomiary systemu4innovation network solution.

Certyfikat MADEX-4innovation, projektowanie I instalacja sieci struktoiralnej I światłowodowej.

Certyfikat autoryzowanego projektanta systemu FIBRAIN DATA.

Dyplom ukończenia akademii projektowania infrastruktury okablowania strukturalnego DCN ART.

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej - systemowe rozwiązania uszczelnień p.poż. PROMAT

Certyfikat szkoleniowy firmy GAZEX.

Certyfikat projektanta systemów rozdzielnic MODUŁ 4000TTA.

Ukończenie warsztatów projektowych z zakresu specjalistycznych technologii BTK ELEKTRONIK
dla DATACENTER.

Szkolenie z zakresu projektanta systemów BMZ Integral, BMZ Integral C/C1, Integral Evolution/Integral IP MX, Integral IP CX w Schrack Seconet Polska.

Ukończony kurs dotyczący systemów bezpieczeństwa budynkowego w zakresie produktów BOSCH dla systemów SSP, DSO, CCTV i SSWiN.

Ukończone szkolenie w zakresie projektowania instalacji „EIB”.

Biegła znajomość programów komputerowych m.in.: Auto Cad, Microsoft Office (Word, Excel), Relux, Regiolux, DEHN Support, SIMARIS Design, SatNet, ETS, EASE Address i inne branżowe programy obliczeniowe.

Aktualne świadectwo dopuszczające do pracy na wysokości

   
Pozostały skład osobowy:  
 

DYREKTOR FINANSOWY

 

KIEROWNIK PRACOWNII

 

KIEROWNICY ZESPOŁÓW PROJEKTOWYCH
Skład - 6 osoby
Doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania instalacji elektrycznych i teletechnicznych 0d 5 do 8 lat.
Trzy osoby z poświadczeniem bezpieczeństwa osobowego z dostępem do informacji niejawnych objętych klauzula "POUFNE".
Jedna osoba z licencją pracownika zabezpieczenia technicznego II stopnia.

 

ASYSTENTCI
Dziesieć osób z doświadczeniem zawodowym w projektowaniu pomiędzy 1-4 lata.

 

KOSZTORYSANT
10 lat doświadczenia zawodowego w kosztorysowaniu instalacji elektrycznych i teletechnicznych.
Współpraca z ELTECH PROJEKT od 8 lat

  PRAKTYKANCI
Skład osobowy - 3 osoby
 
  WSPÓŁPRACA
4 osoby w stałej współpracy z firmą w zakresie:
- przygotowania projektów
- kosztorysowania instalacji
- opracowania projektów zagospodarowania terenu
- opracowania projektów sieci elektroenergetycznych
- opracowania przyłączy i sieci teleinformatycznych
- opracowania projektów organizacji ruchu i inwentaryzacji zieleni
- opracowania map ZUD
 
 

 

 

 

BIURO TECHNICZNE
ul. Filipinki 20
02-207 Warszawa
tel.: 228367025, 228364306
fax: 224648393
tel.: 501104425
e-mail: biuro@eltech-projekt.pldo góry strony

ELTECH PROJEKT | PROFESJONALNIE PROJEKTUJEMY INSTALACJE

Home Firma Aktualności Oferta Galeria Referencje Praca Polityka prywatności Kontakt
Design & Hosting: SEBIPOL