Dzisiejsza data: 29-paź-20
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Galeria Handlowa MŁOCINY Warszawa

Rotunda Warszawa

Laboratorium centralne firmy DIAGNOSTYKA.PL w Warszawie

Dom Studencki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Warszawa

Grand Hotel ***** Tiffi w Iławie

Hygge Mokotów, Warszawa

Business Garden Warszawa II ETAP

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Hotel **** Natura Mazur

Sala operacyjna

Multimedi Busines Center Kraków

Osiedle Margerytka

Osiedle mieszkaniowe Park Leśny Rembertów

Zespół szkół Ursus

Radioterapia Otwock

Osiedle Nowy Raków Warszawa

Apartamenty Raków

Osiedle mieszkaniowe "Przy Woronicza"

My Bemowo Batalionów Chłopskich

Budynek mieszkalny Kruszewskiego 2

Osiedle "Przy Woronicza" w Warszawie


 Firma z zasadami

ROTUNDA WARSZAWA     

Rotunda Warszawa 1

Rotunda Warszawa 2

Oprócz banku, także "salon miejski", czyli m.in. multimedialny punkt informacji, galeria sztuki,
kawiarnia – oto, co może się pojawić w zrewitalizowanej Rotundzie w Warszawie. 
Obiekt objęty procedurą uzyskania certyfikatów LEED i BREAM.

 

GALERIA HANDLOWA MŁOCINY W WARSZAWIE

Galeria Młociny Warszawa

Łącza powierzchnia to 220 tyś m2, całkowite zapotrzebowanie mocy dla obiektu to ponad 6,5MW.

PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Puławski Park Naukowo-Technologiczny to ponad 12.000 m2 nowoczesnej powierzchni biurowej,
usługowej, produkcyjnej i laboratoryjnej z dostępem do zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego.

 

CULINARYON

CulinaryOn

CulinaryON: kulinarny Disneyland w Warszawie zadebiutował we wrześniu 2019 roku.
Obecnie to 19 lokalizacji szkoły gotowania na świecie.

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRUSZKÓW-GĄSIN

Zespół Szkół Pruszków - Gąsin

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PRUSZKÓW ŻBIKÓW-BĄKI

Zespół Szkół Pruszków Żbików-Bąki

Inwestycja objęła szkołę dla 550 uczniów, żłobek dla 150 dzieci i przedszkole dla 100 dzieci.
W budynkach znajdą się również cztery sale świetlicowe, stołówka z zapleczem kuchennym i wielofunkcyjna sala gimnastyczna z zapleczem sanitarno-szatniowym oraz trybunami rozkładanymi dla 150 osób.
Na zewnątrz zaplanowano scenę w postaci amfiteatru. Uzupełnieniem będą boiska do gry w piłkę nożną oraz boisko wielofunkcyjne.

ZESPÓŁ SZKÓŁ WARSZAWA-URSUS

Zespół szkół Ursus - Dzieci Warszawy

Zespół Szkół przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie
Poza klasami powstały tu dwie hale sportowe, kilka boisk oraz place zabaw.
Liczba nowych uczniów to ponad 1000. 
  


NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA EDULAB

  

Projekt i rozpoczęcie realizacji - 2016.
Projekt w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych zrealizowany na zlecenie pracowni projektowej EURO.
Projekt zrealizowany pod nadzorem inwestorskim przez ELTECH PROJEKT.

 

TEATR IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE     

 

Projekt z 2015 roku.

W zakresie komplet instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

 

AMBASADA KRÓLESTWA ARABII SADYJSKIEJ    

  

 

W budynku umieszczone zostaną m.in. biura, konsulat i duża sala wielofunkcyjna, w której będą organizowane konferencje. Znajdzie się tam także miejsce na salę modlitw. Pod budynkiem zaplanowano podziemny garaż
W zakresie było opracowanie kompletu instalacji teletechnicznych dla obiektu.

Dwupiętrowy gmach zaprojektowali warszawscy architekci z pracowni xystudio: Ewa Sibińska, Dorota Sibińska, Marta Nowosielska i Filip Domaszczyński. Budynek wygląda jak poskładany z czterech identycznych dwupiętrowych kostek. Jego elewacje zostaną wyłożone jasnym piaskowcem o kolorze budzącym skojarzenia z pustynią.

Nową ambasadę dla Saudyjczyków zbudowała firma Warbud.

 

 MODERNIZACJA I REWITALIZACJA DWORKU KSAWEREGO W WARSZAWIE     

   

W 1840 roku Ksawery hrabia Pusłowski, szambelan cesarski, na gruntach należących do folwarku
Wierzbno buduje dwór i folwark.
Klasyczny budynek na planie litery T zaprojektował wzięty wówczas architekt Wojciech Bobiński.
Po 1945 roku dwór wraz z parkiem został znacjonalizowany i mieściły się tam różne instytucje.
Po 1991 roku ulokował się tam Urząd Generalnego Konserwatora Zabytków, a obecnie mieści się tu
Departament Ochrony Zabytków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wraz z pracownią SAWA-TECH opracowaliśmy projekt modernizacji instalacji dla całego obiektu wraz
z zagospodarowaniem poddasza na potrzeby nowych przestrzeni użytkowych.

ZDJĘCIA>>

 

 CENTRUM PROMOCJI MODY I CENTRUM NAUKI I SZTUKI PRZY ASP W ŁODZI    

Na terenie działki położonej w Łodzi pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, G. Palki i A. Pankiewicza powstał
budynek Centrum Nauki i Sztuki oraz budynek Centrum Promocji Mody.
Opracowanie dokumentacji 2010 rok. Realizacj inwestycji 2011-2013. Projekt zrealizowany.

Wizualizacje

 

ZDJĘCIA OBIEKTU>>

Zdjęcia z Budowy

  

ZDJĘCIA Z BUDOWY>>

Efekt końcowy

 

ZDJĘCIA ZREALIZOWANEGO PROJEKTU>>

 

PREZENTACJA INWESTYCJI>>

OPIS INWESTYCJI>>

OPIS INWESTYCJI>>

 

GALERIA HANDLOWA "ODKRYTA" W WARSZAWIE     

 

 

Projekt z 2012 roku.
Obiekt w końcowej fazie realizacji.

STRONA INTERNETOWA>>

WIZUALIZACJE>>

 

INSTYTUT KARDIOLOGII W WARSZAWIE     

Projekt przebudowy oraz adaptacji części budynku D na potrzeby przychodni dla chorych z dziedzicznymi chorobami układu sercowo-naczyniowego wraz z pracownią genetyki, immunologii wraz z aulą wykładową.

Projekt stacji transformatorowej 2x1000kVA i agregatem 1350kVA

Obie inwestycje zrealizowane.

  

INWESTYCJE INSTYTUTU>>

 

CENTRUM HYDROTERAPII W KONCINIE

 

 

REWITALIZACJA KOPALNI "JULIA" W WAŁBRZYCHU     

 

 

  

 

  

 

W ramach realizacji projektu zrealizowano:

1) Muzeum Przemysłu i Techniki
Przewiduje się intensywną rozbudowę istniejącego muzeum poprzez aranżację atrakcyjnej ekspozycji muzealnej, organizację multimedialnych oraz interaktywnych ekspozycji na temat funkcjonowania kopalnictwa węgla kamiennego, budowy geologicznej Sudetów, rozwoju przemysłu wałbrzyskiego, historii i losów ludzi związanych z górnictwem, a także organizację wystaw czasowych, imprez okolicznościowych, gromadzenie i dokumentowanie zbiorów.

2) Podziemna Ekspozycja Muzealna
Przewiduje się zagospodarowanie wyrobisk podziemnych (sztolni szkoleniowej "Julia", tuneli odstawy kamienia oraz kanałów żużlowych i pomieszczeń technologicznych łączących piwnice poszczególnych budynków) poprzez ich oczyszczenie, wykonanie nowych połączeń, dostosowanie do bezpiecznego zwiedzania, wykonanie instalacji oświetleniowej. Zostanie wykonany nowy chodnik łączący sztolnię "Julia" z tunelem odstawy kamienia w kierunku hałdy "Wiesław" o długości 23 m i spadku 9 st., wraz z obudową typu ŁP. W tunelu odstawy kamienia zostanie zamontowane torowisko kolei kopalnianej. W przystosowanym obiekcie zostaną rozmieszczone i zaaranżowane eksponaty: tabor transportu kopalnianego, wyposażenie systemów pomiarowych i bezpieczeństwa, zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwwybuchowych, tablice informacyjne, pompy, wentylatory itp.

3) Europejskie Centrum Ceramiki Unikatowej
Zakłada się adaptacje części budynków kompleksu architektoniczno - przemysłowego kopalni "Julia" na potrzeby Europejskiego Centrum Ceramiki Unikatowej. Mieściłoby ono pracownie, powierzchnie wystawiennicze, zaplecze techniczne, a także sale konferencyjno - audytoryjne mogące prowadzić komercyjną działalność nie związaną bezpośrednio z tematyką Centrum, jako ośrodka:
- wystawienniczego (m. in. prezentacja prac przekazanych przez artystów z 29 dotychczas odbytych plenerów - wystawa stała),
- dokumentacyjnego (kartoteki twórców),
- prowadzącego międzynarodowe i krajowe plenery ceramiczne,
- prowadzącego galerię sprzedaży dzieł ceramiki unikatowej.

4) Organizacje pozarządowe, galeria sztuki współczesnej, zespół pieśni i tańca
Uzupełnieniem rozbudowanego programu instytucji kulturalnych będą pomieszczenia dla biur organizacji pozarządowych, mniejszych instytucji związanych z kulturą (np. sale prób taneczno - wokalnych, infrastruktura edukacyjna, pracownie itp.). Ponadto w części łaźni (przestrzeń pryszniców) przewiduje się aranżację powierzchni wystawienniczej na potrzeby prezentacji sztuki współczesnej. Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenia założyć należy okresowe wykorzystanie ekspresyjnej przestrzeni szatni łańcuszkowej na potrzeby Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu (kameralne występy związane z prezentacją sztuk o charakterze awangardowym).
źródło: um.walbrzych.pl


 MUZEUM WARSZAWSKIEJ PRAGI     

 

Projekt architektoniczny zakłada adaptację na cele muzealne zabytkowej zabudowy posesji (trzech kamienic i oficyny) oraz wzniesienie na tyłach podwórka nowego budynku o funkcjach administracyjno-magazynowych.
Kompleks Muzeum pomieści m.in. sale ekspozycyjne (w tym ekspozycję stałą dziejów prawobrzeżnej Warszawy), salę historii mówionej, sale ginących zawodów, salę działań interaktywnych, pomieszczenia edukacyjne, salę konferencyjną, czytelnię, magazyny zbiorów, pracownie naukowe, kawiarenkę z praskimi przysmakami. W oficynie będzie można oglądać odrestaurowane sale modlitewni żydowskich. Wybrukowane starym kamieniem polnym podwórko stanie się miejscem kameralnych imprez i koncertów.
Otwarcie Muzeum przewidziane jest na rok 2013.

ZDJĘCIA>>

STRONA MUZEUM>>

ARTYKUŁY PRASOWE>>

OPIS INWESTYCJI>>

 

 CENTRUM HANDLOWE W LEGIONOWIE     

 

Projekt w trakcie opracowania - rozpoczecie projektu - 2012 rok
Przewidywane zakończenie prac - koniec 2013 roku.
W skład kompleksu będzie wchodzić: galeria handlowa z ponad 150 sklepami, market budowlany,
hipermarket, kompleks rozrywkowy z multikinem, bary, kawiarnie, restauracje, parking wielopoziomowy
na ponad 1500 miejsc. Powierzchnia całej inwestycji do ponad 47.000m2

PRASA O BUDOWIE>>
PRASA O BUDOWIE>>
WIZUALIZACJE>>

 

 DWORZEC GŁÓWNY W GDYNI     

 

Projekt z 2010-2011 roku, obiekt zrealizowany.
Jeden z bardziej nietypowych i trudnych obiektów z jakim mieliśmy ostatnio do czynienia. Trudny nie ze względów technicznych ale ze względu na zabytkowy charakter obiektu.

Większość rozwiązań technicznych dotyczących prowadzenia instalacji można uznać za nowatorskie i niepowtarzalne.
Przebudowa kosztowała ponad 40 mln złotych, a pieniądze na tę inwestycję pochodziły ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą prac była firma Mostostal Warszawa S.A. Prace zostały zakończone do kwietnia 2012 roku.
Ruszyła również nowa strona internetowa dworca: www.gdynianowaglowna.pl. Odnaleźć można tam historię dwóch poprzedników obecnego dworca, aktualności z placu budowy, informacje dla pasażerów o tym którędy dostać się na peron i gdzie kupić bilet. W Galerii znajdują się nawet zdjęcia nieistniejących już budynków stacyjnych.
 

WIKIPEDIA O DWORCU>>

KILKA SŁÓW O INWESTYCJI I ZDJĘCIA Z REALIZAJI>>

INFORMACJE ZACZYTANE Z INTERNETU>>

ZDJĘCIA>>

FILM>>

 

PUŁAWSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY     

 

 

W ramach utworzenia Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego przy ul. Mościckiego powstał budynek wraz z podstawowym wyposażeniem o łącznej powierzchni 12 132 m², składający się z trzech skrzydeł, odzwierciedlających podział funkcjonalny obiektu na:

 • Inkubator Technologiczny - IT, budynek z przeznaczeniem na działalność inkubacyjną firm technologicznych oraz działalność usługową z zakresu transferu technologii.
 • Centrum Przedsiębiorczości - CP, budynek z funkcją szkoleniową, który prowadzić będzie działania ukierunkowane na wspieranie przedsiębiorczości. CP stanowi skrzydło środkowe Parku, w którym ulokowana będzie recepcja, sale konferencyjno-szkoleniowe i inne funkcje dostępne dla wszystkich użytkowników.
 • Centrum Technologiczne - CT, budynek przeznaczony na wynajem powierzchni biurowej i produkcyjnej firmom technologicznym. CT nastawione będzie na firmy w fazie rozwoju oraz firmy opuszczające inkubator technologiczny i komercyjny wynajem powierzchni.

WIĘCEJ ...

FILM Z BUDOWY ...

ZDJĘCIA>>

 

 OBIEKT OŚWIATOWO-SPORTOWY ŻBIKÓW-BĄKI    

W ramach inwestycji planowane jest wykonanie nowoczesnych budynków szkoły podstawowej, żłobka
i przedszkola. Do placówek uczęszczać będzie łącznie 600 dzieci.
Szkoła podstawowa przyjmie 350 uczniów.Zostanie wyposażona w nowoczesną bibliotekę multimedialną, bibliotekę z czytelnią oraz w szereg pracowni naukowych. Sala gimnastyczna z areną sportową 
o pow. 648 m 2 z zapleczem sanitarno-szatniowym, z możliwością podziału areny i rozkładanymi trybunami
na 150 miejsc siedzących i galerią na 150 miejsc stojących.
Do przedszkola uczęszczać będzie 150 dzieci. Żłobek planowany jest na 100 dzieci.
Na terenie objętym inwestycją uwzględniony zostanie, plac zabaw dla dzieci klas 0-III, boiska do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne (np.: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna), bieżnia itp.

 

CENTRUM EDUKACYJNO-OPIEKUŃCZE W WARSZAWIE     

 

 

Takiej placówki na Pradze Południe jeszcze nie było. Na Gocławiu powstał ośrodek opiekuńczo-wychowawczy, z którego skorzystają zarówno najmłodsi jak i seniorzy.
Na czterech kondygnacjach i prawie czterech tysiącach metrów kwadratowych powierzchni znajdzie się dobrze wyposażony żłobek, przedszkole oraz ośrodek dla seniorów. Obiekt powstanie przy ulicy Pawlikowskiego.
Centrum edukacyjno-opiekuńcze realizowane było w systemie "projektuj i buduj" przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Projektowe Danprojekt.

CENTRUM NA FACEBOOKU ...

PRASA O CEO ...

ZDJĘCIA>>

 

KSIĄŻNICA PODLASKA

   

Projektowany obiekt pełni głównie funkcje biblioteczną.
Sala koncertowa oraz hol ekspozycyjny pełnia tu funkcje uzupełniającą.  
W obiekcie znajdują się tu również sale wypożyczalni, czytelni, pomieszczenia magazynowe, a także pomieszczenia biurowe i pracownie konserwacji.

ZDJĘCIA>>

 

CENTRUM PROMOCJI KILTURY NA SASKIEJ KĘPIE

 

Scena i kawiarnia na dachu, galeria sztuki, sala widowiskowa – te i wiele innych atrakcji oferować będzie filia Centrum Promocji Kultury Praga Południe u zbiegu Paryskiej, Brukselskiej i Wersalskiej. Uroczyste otwarcie już 28 września.
Nowoczesne i przestronne wnętrza zrobiły na pierwszych zwiedzających pozytywne wrażenie. Najpiękniejszy jednak widok roztaczał się z dachu filii, gdzie już we wrześniu można przyjść na kawę i ciastko.

STRONA CENTRUM PROMOCJI KULTURY>>

CENTRUM NA FACEBOOKU ...

ZDJĘCIA>>

 

REMONT I MODERNIZACJA KINA GWIAZDA W KĘTRZYNIE

 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Cel projektu
Bezpośrednim celem projektu było zwiększenie dostępu do nowoczesnej infrastruktury kulturalnej poprzez poprawę stanu technicznego obiektu instytucji kultury wraz z doposażeniem w nowoczesne techniki przekazu i ekspozycji.
Przedmiotowa inwestycja pozwoliła na osiągnięcie następujących celów ogólnych:
• ochronę dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru objętego wsparciem,
• wzrost atrakcyjności Kętrzyna (poprawa wizerunku miasta) jako ponadlokalnego ośrodka rozwoju kultury • poprawa dostępności mieszkańców i turystów do oferty usług kulturalno-rozrywkowych,
• stworzenie możliwości rozwoju nowych, dotąd nie realizowanych wydarzeń o charakterze kulturalnym,
• podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta,
• wydłużenie sezonu turystycznego.
Modernizacja istniejącego budynku kina „Gwiazda" w Kętrzynie przyczyni się do realizacji celów bezpośrednich takich jak:
• zwiększenie oferty kulturalno-turystycznej miasta, w tym wzrost liczby imprez związanych z promocją walorów kultury lokalnej,
• poprawa poziomu życia mieszkańców poprzez wzrost dostępu do dóbr kultury,
• aktywizacja mieszkańców miasta, wzrost poziomu uczestnictwa zwłaszcza dzieci i młodzieży w imprezach o charakterze lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
• podniesienie standardu obiektu i przystosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych i stworzenie nowych miejsc pracy
Powstanie nowoczesnej infrastruktury przyczyni się również do poprawy jakości oferty turystycznej regionu,
oraz stworzy możliwości organizowania większej liczby imprez o charakterze kulturalno-turystycznym, integrujących społeczność, promujących miasto i region.

W wyniku modernizacji w obiekcie powstanie m.in.:
-wyremontowana sala kinowo-teatralna, wyposażona w nowoczesne nagłośnienie i kinotechnikę oraz oświetlenie
- sale prób dla zespołów muzycznych i teatralnych,
- sale ćwiczeń dla zespołów tanecznych z profesjonalną podłogą i lustrami,
- galeria,
- sala klubowa,
- pracownia plastyczna,
- pracownia komputerowa,
- pracownia fotograficzna z ciemnią,
- pomieszczenia socjalne dla instruktorów, pomieszczenia biurowe

STRONA INTERNETOWA KĘTRZYŃSKIEGO CENTRUM KULTURY>>

CENTRUM NA FACEBOOKU ...

ZDJĘCIA>>

 

ŁOMŻYŃSKIE CENTRUM KULTURY

 

Projekt zrealizowany we współpracy z zespołem Architektów Pana Radka Guzowskiego.
Obiekt to centryum kultury z salą sportowo-widowiskową.
Powierzchnia zabudowy – 4940 m.kw.
Powierzchnia użytkowa -   9570 m.kw.
Liczba miejsc na widowni – 4146 miejsc, (w tym 764 miejsca rozsuwane i 58 miejsca w lożach) 
Widownia sali teatralno-koncertowej - 227
Liczba miejsc parkingowych zewnętrznych – 300
Liczba miejsc parkingowych w garażu – 12
Niestety obiekt nie doczekał sie jeszcze realizacji.

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

 

WIZUALIZACJE>>

 

TEATR KAMIENICA EMILIANA KAMIŃSKIEGO

 

 

ZDJĘCIA ZREALIZOWANEGO OBIEKTU>>

 

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ŚWIDNIKU

 

 

 

W połowie kwietnia 2013 r. zakończyła się realizacja projektu pt. "Adaptacja Kina Lot na Centrum
Kultury w  Świdniku", dzięki czemu Miejski Ośrodek Kultury rozpoczął swoją działalność pod nowym
adresem przy al. Lotników Polskich 24. 

07 czerwca 2013 r. w kinie Lot odbyła się pierwsza projekcja filmu w technologii 3D. Od września 2013 r. rozpoczęła działalność Strefa Historii.

ZDJĘCIA OBIEKTU I SYMULACJE ILUMINACJI>>

 

 

TERMY GOSTYNIŃSKIE

 

 

WIĘCEJ ...

ZDJĘCIA>>

 

TARGOWISKO MIEJSKIE PRZYSUCHA

 
 

Budowa tzw. strefy aktywności gospodarczej poprzez przebudowę placu targowego była jedną z większych inwestycji w mieście.. Całość projektu współfinansowana jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Całość inwestycji to budowa ogromnego placu targowego, oraz hal: mięsnej, spożywczej, tekstylnej i przemysłowej.
Całe targowisko to teren 35 tys. m²
GALERIA ZDJĘĆ>>

ROZBUDOWA ARCHIDIECEZJI WARSZAWSKIEJ

   

Głównym założeniem projektu jest rewitalizacja Archikatedry Warszawskiej - świątyni o wyjątkowym
znaczeniu zarówno dla mieszkańców stolicy jak i dla narodu polskiego, oraz stworzenie wokół niej
prężnego ośrodka kulturalnego, którego sercem będzie nowe Muzeum Archikatedralne.
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych, zintegrowanych prac konserwatorsko-remontowych
w Archikatedrze oraz adaptację budynku przy ulicy Dziekania 1 na potrzeby muzealne.

 

PUNKTY ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

 

Punkt ładowania samochodów elektrycznych w:
BIUROWIEC ATRIUM PLAZA w Warszawie
C.H. ARKADIA w Warszawie
C.H. GALERIA MOKOTÓW w Warszawie
C.H. BLUE CITY w Warszawie
C.H. ZŁOTE TARASY w Warszawie

ZDJĘCIA>>

 

ILUMINACJE

 

 

 

 

 

 

 • Projekt zasilania i sterowania iluminacji Hali Sportowej w Serocku wraz z projektem
  oświetlenia terenu.

 • Oświetlenie okolic Parku im. Jana Pawła II w Legionowie wraz z iluminacją Kościoła
  przylegającego do parku

 • Iluminacja Pałacu Krasińskich w Warszawie

 • Iluminacja budynku Ośrodka Szkoleniowego NBP w Starej Wsi koło Węgrowa

 • Iluminacja budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • Iluminacja Kościoła Wszystkich Świętych przy Pl. Grzybowskim w Warszawie

 • Projekt zasilania oświetlenia Sepultorium w Świątyni Świetej Bożej Opatrzności w Warszawie

 • Iluminacja zewnętrzna i oświetlenie wnętrza Kościoła przy ulicy Kościelnej w Legionowie

 • Iluminacja zewnętrzna Kościoła Matki Boskiej Królowej Polski w Warszawie

Wizualizacje opracowane przez firmy Candelux i BB-LUX
ILUMINACJE>>

 

 

KASYNA

 

 

Kasyna w Gorzowie, Jankacc, Wrocławiu i Kielcach  GALERIA>>

 

 

WEJŚCIE GŁÓWNE DO WARSZAWSKIEGO ZOO

    Projekt w zakresie instalacji elektrycznych
    (instalacje wewnętrzne i zasilanie) i
    teletechnicznych (CCTV, LAN, system
    biletowy)

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Projekt rozbudowy szpitala "INFLANCKA" o budynek apteki, Warszawa, ul. Inflancka

 • Projekt budynku usługowo-handlowego z przychodnią zdrowia i apteką, Warszawa, ul. Lipińska

 • Projekt budynku usługowo-handlowego z przychodnia zdrowia i apteką, Wołomin

 • Projekt budynku usługowo-handlowego z przychodnią zdrowia i apteką, ul. Lipińska, Wołomin

 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla apteki farmaceutycznej ul. Chodkiewicza w Warszawie

 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla apteki farmaceutycznej ul. Meksykańska w Warszawie

 • Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla apteki farmaceutycznej ul. Bukowińskiej w Warszawie

 • Projekt instalacji elektrycznych dla apteki w budynku z częścią mieszkalną, Ożarów Mazowiecki, ul. Konopnickiej

 

OŚRODKI KULTURY, KINA, TEATRY

 • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

 • Węgrowski Ośrodek Kultury

 • Klub Kultury – filia Centrum Promocji Kultury przy ulicy Brukselskiej w Warszawie.

 • Sala kinowo-widowiskowa w CKiS w Siedlcach

 • Adaptacja budynku kina „LOT” na Centrum Kultury  w Świdniku

 • Teatr Impresaryjny we Włocławku.

 • Biłgorajskie Centrum Kultury.

 • Miejski Ośrodek Kultury w Wysokim Mazowieckim.

 • Projekt modernizacji i przebudowy kina "GWIAZDA" w Kętrzynie na potrzeby Miejskiego Domu Kultury

 • Teatr KAMIENICA  Emilina Kamińskiego

 • Projekt wykonawczy rozbudowy, przebudowy i nadbudowy istniejących budynków na potrzeby miejskiego domu kultury przy ulicy Głównej w Łapach

 • Miejski Ośrodek Kultury w Łapach

 • Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie

 • Miejski Ośrodek Kultury w Świdniku

 • Centrum Kultury i Sportu w Siedlcach

 • Kino w Kętrzynie

 • Klub Kultury - filia Centrum Promocji Kultury, ul. Brukselska/Wersalska w Warszawie

 

MYJNIE

 • Myjnia na terenie Jednostki Wojskowej w Warszawie

 • Myjnia na terenie składu magazynowego Jeronimo Martins Dystrybucja
  w Wyszkowie

 • Myjnia samochodów osobowych przy stacji paliw Shell

 

STACJE BENZYNOWE

 • Projekt stacji paliw TESCO w Kaliszu

 • Projekty przebudowy stacji Paliw StatOil w Warszawie

 • Projekty przebudowy stacji Paliw StatOil w Lublinie

 • Projekty przebudowy stacji Paliw StatOil w Gdańsku

 • Projekty przebudowy stacji Paliw StatOil w Sopocie

 • Projekty przebudowy stacji Paliw StatOil w Zakroczymiu

 

SALONY SAMOCHODOWE I STACJE OBSŁUGI

 • Salon sprzedaży samochodów "TOYOTA CHODZEŃ" przy ul. Puławskiej w Warszawie. 
  Projekt zrealizowany.

 • Stacja obsługi samochodów Shell Autoserv w Warszawie. Projekt zrealizowany.

 • Projekt budowlany salonu Mercedesa w Warszawie. Projekt zrealizowany.

 • Projekt salonu samochodowego "TOYOTA" przy ulicy Włodarzewskiej w Warszawie

 

POZOSTAŁE OBIEKTY

 • Projekty oddziałów inspektoratów PZU w Tarnowie, Bydgoszczy, Jeleniej Górze, Warszawie, Wrocławiu

 • Projekt przebudowy Ratusza w Krakowie

 • Przebudowa i modernizacja budynku Urzędu Miasta Wołomin

 • Przebudowa wejścia głównego do ZOO

 • Przebudowa i modernizacja Urzędu Miasta w Augustowie

 • Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

 • Instytut Wzornictwa w Warszawie

 • Koncepcja modernizacji CENTRUM BANKOWO FINANSOWE „NOWY ŚWIAT” w Warszawie

 • Projekt przebudowy pasażu w C.H. TESCO w Warszawie

 • Projekt instalacji odgromowej dla Polskiej Akademi Nauk

 • Projekt instalacji odgromowej budynku Opery Narodowej w Warszawie

 • Projekt instalacji teletechnicznych Domu Parafialnego kompleksu Świątyni Świętej Bożej Opatrzności w Warszawie

 • Projekty zabezpieczeń elektronicznych (instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru, CCTV, alarmowa) dla Kościoła Fary w Kazimierzu Dolnym

 • Projekty zabezpieczeń elektronicznych (instalacja sygnalizacji alarmowej pożaru, CCTV, alarmowa) dla Kościoła Św. Anny w Kazimierzu Dolnym

 • Modernizacja pasażu Centrum Handlowego Sadyba Best Mall dla potrzeb dostosowania powierzchni dla nowych najemców

 • Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń gospodarczych na potrzeby Żłobka przy Al. Niepodległości w Warszawie

 • Projekt remontu i przebudowy, z nadbudową o jedną kondygnację domu katechetycznego w Konstancinie Jeziornie

 • Studio reklamy na ulicy Marsa w Warszawie

 • Modernizacja instalacji odgromowej dla budynku przy ulicy Oczki w Warszawie

 • Oceanarium w Centrum Handlowym Blue City w Warszawie

 

do góry strony

ELTECH PROJEKT | PROFESJONALNIE PROJEKTUJEMY INSTALACJE

Home Firma Aktualności Oferta Galeria Referencje Praca Polityka prywatności Kontakt
Design & Hosting: SEBIPOL