Dzisiejsza data: 24-sty-21
 

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej

Galeria Handlowa MŁOCINY Warszawa

Rotunda Warszawa

Laboratorium centralne firmy DIAGNOSTYKA.PL w Warszawie

Dom Studencki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT, Warszawa

Grand Hotel ***** Tiffi w Iławie

Hygge Mokotów, Warszawa

Business Garden Warszawa II ETAP

Puławski Park Naukowo-Technologiczny

Hotel **** Natura Mazur

Sala operacyjna

Multimedi Busines Center Kraków

Osiedle Margerytka

Osiedle mieszkaniowe Park Leśny Rembertów

Zespół szkół Ursus

Radioterapia Otwock

Osiedle Nowy Raków Warszawa

Apartamenty Raków

Osiedle mieszkaniowe "Przy Woronicza"

My Bemowo Batalionów Chłopskich

Budynek mieszkalny Kruszewskiego 2

Osiedle "Przy Woronicza" w Warszawie


 Firma z zasadami

25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO).

Z uwagi na zmieniające się przepisy przekazujemy wymagane informacje, w tym na temat Państwa firmy/Pana/Pani praw związanych z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi. Jednocześnie informujemy, że jesteśmy gotowi, aby chronić Państwa dane na najwyższym poziomie, uwzględniając nowo wprowadzane przepisy.
Zapewniamy, że:
- nie gromadzimy żadnych Państwa danych wrażliwych
- Państwa dane nie były przedmiotem zbycia firmą, lub osobą trzecim nie zaangażowanych w działalność ELTECH PROJEKT
- baza danych kontaktowych powstała wyłącznie przez własne gromadzenie tych danych, bez nabycia jakichkolwiek baz danych kontaktowych

Informujemy, że administratorem Państwa/Pani/Pana danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, i/lub: nazwy firmy, numeru NIP, adresu korespondencyjnego, adresu e-mail, numeru telefonu i  innych danych teleadresowych, podanych przez Państwa dobrowolnie podczas wcześniejszych kontaktów z ELTECH PROJEKT  w sposób osobistych, listownych, telefonicznych czy też drogą elektroniczną poprzez pocztę email, jest
ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk
Al. Prymasa 1000-lecia 95/52
01-242 Warszawa

Państwa/Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:
-   umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzy  ELTECH PROJEKT a Państwem/Panem/Panią oraz w celu,
-   świadczenia przez ELTECH PROJEKT usług w zakresie doradztwa technicznego, sporządzania ekspertyz, sporządzania projektów, sprawowania nadzorów,
-   odpowiedzi na pytania,
-   w celu ewentualnego zawarcia umów o prace projektowe, ew. zleceń prac projektowych
-   w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i innych zobowiązań.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonywania w/w czynności. Pomimo dobrowolności, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wykonywania w/w czynności. 

Podstawą prawną przetwarzania podanych przez Państwa/Panią/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, a w pozostałym zakresie –  udzielona przez Państwa zgoda.

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia współpracy pomiędzy ELTECH PROJEKT a Państwem/Panią/Panem i wypełnienia przez ELTECH PROJEKT oraz Państwa/Panią/Pana wszelkich obowiązków związanych z zakończeniem współpracy, lub zgłoszenia sprzeciwu, a po tym przez okres wymagany przepisami prawa.

Mają Państwo/Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, jeśli uznają Państwo/Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez ELTECH PROJEKT narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Przetwarzane przez nas Państwa/Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do osób/firm trzecich.

Państwa/Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Przysługuje Państwu/Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W zakresie, w jakim wykorzystanie podanych przez Państwa/Panią/Pana informacji opiera się na udzielonej przez Państwa/Panią/Pana zgodzie, ma Państwo/Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chce Państwo/Pani/Pan zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, w tym wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: piotr.wudarczyk@eltech-projekt.pl

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

 

ELTECH PROJEKT Piotr Wudarczyk
Al. Prymasa 1000-lecia 95/52
01-242 Warszawa

do góry strony

ELTECH PROJEKT | PROFESJONALNIE PROJEKTUJEMY INSTALACJE

Home Firma Aktualności Oferta Galeria Referencje Praca Polityka prywatności Kontakt
Design & Hosting: SEBIPOL